Článok III. Rezervácia

13

jan
2018

Článok III. Rezervácia

Uverejnil: Sili Tours/ 0

1.
Zájazd, službu alebo služby si môže záujemca rezervovať v CK SILI TOURS telefonicky alebo
prostredníctvom elektronickej pošty. Pri telefonickej alebo e-mailovej rezervácie zašle CK SILI
TOURS „Objednávateľovi“ „Zmluvu o obstaraní zájazdu“ alebo odmietnutie rezervácie
prostredníctvom elektronickej pošty do troch dní od doručenia rezervácie a zaplatenia zálohy.

2.

Rezervácia zájazdu alebo služby je platná a záväzná po zaplatení zájazdu, služby alebo služieb podľa
Čl. IV. ods. 7 týchto „Všeobecných podmienok“ a po uzatvorení Zmluvy o obstaraní zájazdu, služby
alebo služieb zo strany CK SILI TOURS.