Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazde alebo poskytnutých služieb v oblasti cestovného
ruchu cestovnej kancelárie CK SILI TOURS.